Aile Hukuku (Boşanma-Velayet-Nafaka)

Boşanma; evliliği yolunda gitmemiş bireylerin özgürce imzaladıkları Evlilik akdinin sona ermesi için, hakim müdahalesinin gerektiği bir dava çeşitidir. Boşanma davaları taraflar anlaşabilirlerse Anlaşmalı Boşanma olarak gerçekleştirilebilir. Taraflar anlaşamıyorlar ise veya anlaşsalar bile evlilikleri bir yılını doldurmamış ise ancak çekişmeli boşanma ile sonuçlandırılabilir. Boşanmalarda en büyük sorun Çocukların kimin yanında kalacağına dair Velayet Talepleri veya velayet davalarıdır. Yazılı kurallara tam olarak tabi olmasa bile öncelikle belirtmek gerekir ki; genellikle Türk Mahkemeleri çocukların yaşları 12-13 yaşından küçük ise Annelere velayet hakkını vermede daha eğilimlidir. İstatistik olarak bu durum görülebilecektir. Ancak bu durum; her durumda Anne çocuğun velayetini alır gibi düşünülmemelidir. Annenin madde kullanımı, Ahlaksız yaşam tarzı, Yüz kızartıcı suç kayıtları veya eğilimleri ile babanın çocuklara karşı tutumu ve sağlayabileceği yaşam standartları genellikle velayet hususunda belirleyici olmaktadır. Sosyal İnceleme Raporlarının boşanma ve velayet hukukunda önemli yeri vardır. Bir diğer husus Nafaka davaları veya nafaka talepleridir. Genellikle evliliğin bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşen tarafa hakim temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için nafaka bağlamaktadır. Yine vesayet ve kayyım atamasına ilişkin aile hukukunda dava çeşitleri bulunmaktadır. Boşanacak tarafın kendini veya işlerini idare edemeyecek olması vb. kısıtlanması sonucu doğuracak dava çeşitleri hukukumuzda yerini almıştır. Yurtdışında yaşayan gurbetçilerin yurtdışındaki boşanma işlemlerinin Türkiye’de mahkemelerce tanınması veya Son çıkan kanun değişikliği ile Nüfus Müdürlüğünce Şerh işlemleri bulunmaktadır. Yabancı mahkemelerin vermiş oldukları Boşanma, nafaka, velayet vs kararların yine Türk Mahkemeleri tarafından Tanıma ve ya Tenfiz davaları ( Apostil Şerhi, Konsolosluk, Tercüme) bulunmaktadır. Yine Babalık davaları, Soy bağının reddi davası, Nesebin reddi Davası gibi Boşanma- Nafaka- Velayet hukukunda bir çok dava çeşidi bulunmaktadır. Alanında Uzman bir Avukat ile çok daha hızlı ve menfaatleriniz korunmak suretiyle davalarınızı yürütebilirsiniz.  Covid 19 Pandemi ve virüs nedeni ile boşanma sayılarının arttığı ve velayet nafaka ve tazminat davalarının fazlalaştığı görülmektedir.


image
loader