Ticaret Hukuku

Genellikle Ulusal veya Yerel Şirketlere ilişkin hukuki problemlere istinaden ticari hayatta oluşabilecek tüm problemlere çözüm amacı hedefleyen bir hukuk dalıdır.  Genel olarak Alacak Davaları, İhtiyati Haciz Kararları, Senet Çek İptal ve Zayileri, Şirketlere yönelik sözleşmeler hazırlanması,Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dökümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi;İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi;Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi;Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması;

Şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek verilmesi ;Üretim, lisans, kiralama, faktoring, acente ve distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması;

Ticaret hukuku ve Şirketler hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşarak, her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Ticaret hukuku ve Şirketler hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.


image
loader