Miras ve Gayrimenkul Hukuku

En çok rastlanılan dava türleridir. Ortaklığın  giderilmesi veya diğer adıyla izale-i şüyu davalarıdır. Birbirlerine tapu dairesinde imzaya yanaşmayan, anlaşamayan hissedarlar arasında hakim müdahalesi ile gayrimenkulü paylaştırma veya satılması konusundaki davalardır. Uygulamada genelde en kısa süren tapu davalarıdır. Mirasın Reddi Davaları ise; Miras bırakanın ölümünden itibaren üç aylık süre içinde açılabilecek bir davadır. Ölümden itibaren Üç ay geçmişse artık Mirasın Reddi davası değil, Mirasın Hükmen Reddi davası açılabilecektir. 

Tapu iptal ve tescil davaları; genellikle borçlunun mallarını kaçırmak için tapuyu devretmesi, ülkemizde ve Karadeniz bölgesinde sıkça karşılaşılan Babaların kızlardan mal kaçırmak için tapuları erkek evlatlarına devretmeleri gibi sebeplere istinaden açılan davalardır.  İnanç ve Güven nedeniyle başka bir kişi üzerine tescil edilen Tapunun geri iade edilmediği durumlarda da; Tapu İptal ve Tescil Davaları açılabilmektedir.

Veraset davaları 
İzale-i şuyu  davaları 
Terekede ihtiyati tedbirler 
Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar 
Mirasçılık belgesinin iptali davaları 
Mirasta defter tutulması 
Vasiyetnamenin iptali davaları 
Mirasta iade davaları 
Miras sözleşmeleri 
Vasiyetname düzenlemeleri 
Taksim sözleşmeleri 


image
loader