KURUCU AVUKAT

Emre Özcan

Tokat'lı olan Avukat Emre Özcan 1984 Doğumlu evli ve iki Çocuk babasıdır.

Avukatlık Stajını Memleketi olan Tokat ilinde tamamlamış, askerlik görevini tamamlayarak 2010 yılından itibaren Samsun İlinde Avukatlık Faaliyetine başlamıştır.

Eğitim Faaliyetleri Sırası ile

 • 2005 Yılı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans
 • 2009 Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Lisans
 • 2009 Yılı Tokat Barosu CMK Sertifikası
 • 2011 Yılı Adalet Bakanlığı Noterlik Belgesi
 • 2014 Yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku  Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans
 • 2014 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Programı Sertifikası
 • 2015 Yılı AHD Boşanma ve Mal Rejimleri Hukuku Eğitim Programı Sertifikası
 • 2015 Yılı Aktüerya ve Maddi Taminat Hesap Hukuku Eğitim Programı Sertifikası
 • 2015 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Programı Sertifikası
 • 2016 Yılı Hacettepe Üniversitesi 'Arabulculuk Eğitimi' Programı Sertifikası
 • 2016 Yılı Adalet Bakanlığı Sicilli Arabuluculuk Ruhsatnamesi
 • 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Programı Sertifikası
 • 2018 Yılı Tüketici Kongresi Eğitim Programı Sertifikası
 • 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Programı Sertifikası
 • 2019 Yılı Samsun Barosu TBB CMK Eğitim Programı Sertifikası

 

 

 

 


image
loader