Hukuki Danışman

Doktor Öğretim Üyesi Zeynep ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN Boşanma Velayet Nafaka Mal Paylaşımı Miras Gayrimenkul Eşya ve Borçlar Hukukunda Doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olup, halen Doçentlik çalışmalarına Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak devam etmekte olup, Büromuza hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özetle Eğitim Bilgileri;

Lisans                                                                                                                                                                                                                                                             Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) (1.likle mezuniyet) / 2009 

Yüksek Lisans                                                                                                                                                                                                                                          Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk(Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / 2013

Doktora

Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı / 2018

Yrd. Doçentlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Kariyer Bilgisi;                                                                                  &

image
loader